Informasjon vedrørende ditt spa.
Her finner du informasjon on ditt spa/jacuzzi, delt opp i flere kategorier:

› Om spa
› Om vedlikehold
› Om rengjøring

Ved å følge noen enkle tips vil du få mer glede av ditt spa, og slippe
problemer i kuldesesongen.